Trang Nhà TIN TỨC SHCĐ


__________________________________


Hình Ảnh Chuẩn Bị & Tĩnh Tâm Cầu Nguyện cho Đại Hội Mẹ La vang 2012 ngày 13/10/2012   Hình Ảnh Chuẩn Bị cho Đại Hội Mẹ La vang 2012 ngày 14/10/2012   Hình Ảnh Chuẩn Bị cho Đại Hội Mẹ La vang 2012 ngày 18/10/2012   Hình Ảnh Chuẩn Bị cho Đại Hội Mẹ La vang 2012 ngày 18/10/2012

CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI 2012 - Cùng Mẹ Xin Vâng


Vào Sa Mạc Với Mẹ La Vang V “Cùng Mẹ Xin Vâng”
Khai mạc Thứ Sáu lúc 4:30 chiều ngày 19 tháng 10 và bế mạc sau Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 9:30 sáng ngày 21 tháng 10 năm 2012 tại Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas.


Learn More