Liên Lạc

Phóng Lớn

Địa Chỉ:

Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
4835 S. Pearl St.
Las Vegas, NV 89121
USA


Cha Chánh Xứ
Ban Thông Tin


Phone:

CelL: (702) 821-1459
Office: (702) 821-1459

Website:

Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas


LIÊN LẠC

Để liên lạc hay xin cầu nguyện qua website, xin quý vị điền các thông tin cần thiết và lời nhắn vào bảng phía dưới.